QQ:252129090E-mail:252129090@QQ.com加入收藏
13960588511咨询热线:
点击这里给我发消息

搜快网络增加个人银行转账账户通知

发布日期:2012-02-12 16:41:55
 
账户姓名:罗  翰
开户银行:建行永安支行
账        号:6227  0018  7259  0160  572
 
如果您已经打款请将汇款底单发送邮件至252129090@QQ.com,以便我们第一时间处理您的定单!谢谢合作!
     
特此声明!