Seokuai
公司动态

公司动态

搜快网络增加个人银行转账账户通知

2012-02-12

 
账户姓名:罗  翰
开户银行:建行永安支行
账        号:6227  0018  7259  0160  572
 
如果您已经打款请将汇款底单发送邮件至252129090@QQ.com,以便我们第一时间处理您的定单!谢谢合作!
     
特此声明!
 

 

  • Xiamen
  • Sanming

Contact

ADD:厦门市湖里区江头北路东方威尼斯A座1806

TEL:18950930077

E-Mail:252129090@qq.com

ADD:福建省三明市永安市含笑大道

TEL:13960588511

E-Mail:252129090@qq.com

Wechat